Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria přijímání dětí do MŠ

16. 4. 2019

Ředitelka Mateřské školy v Březové Smetanova 218, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Ředitelka MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  popř. má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci -§34 odst. 5, školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U předškolních dětí se toto potvrzení nevyžaduje.

Kritéria-bodový systém

Trvalý pobyt v katastru obce 6 bodů
Trvalý pobyt mimo katastr obce 4 body
Předškolák 7 bodů
3 a více let do 31.8.2019 5 bodů
3 roky do 31.12.2019 3 body
2 roky od 1.1.2020 do 31.8.2020 0 bodů
Sourozenec v MŠ 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum narození dítěte.

Schválil: zřizovatel města Březová
Účinnost: šk. rok 2018-2019
Vydala: ředitelka Mateřské školy Březová, Smetanova 218, Bc. Sacherová Gabriela

Celý dokument ke stažení >>>


Adaptační strategie = ZVYKÁNÍ

(plán k postupnému začleňování nových dětí do MŠ)

Rodič si předem domlouvá termín s učitelkami, aby zabránil nepříznivým adaptačním podmínkám-spojování dětí, suplování jiné učitelky. Na zvykání je přítomno ve třídě vždy pouze 1 nové dítě.

  1. Návštěva MŠ v době pobytu venku-na školní zahradě v doprovodu rodiče. Dítě se seznamuje s prostředím, dětmi, učitelkami. Rodič má možnost vidět, jak vše funguje, seznámit se s učitelkami, předat bližší informace o svém dítěti.
  2. Návštěva MŠ v odpoledních hodinách (14:30 – 15:30) v doprovodu rodiče. Dítě se seznamuje s prostředím třídy, hračkami, dětmi, učitelkou. Rodič má opět možnost vidět práci učitelek, jejich reakce, režim a předat bližší informace o svém dítěti – na co je zvyklé, co mu dělá obtíže, co má rádo… Rodič je ve třídě však pouze jako dohled, nehraje si s dítětem, zajišťuje pouze pocit bezpečí-nejsem tu „sám“. Tato fáze probíhá maximálně 2 měsíce před nástupem u dětí 2-letých. V širším časovém horizontu nemá smysl, vzhledem k velmi nízkému věku dítěte.
  3. Návštěva v MŠ v odpoledních hodinách (14:30 – 15:30) u přijatých dětí bez doprovodu rodiče. Rodič zprvu MŠ neopouští, je v dosahu v šatně, později odchází z MŠ a vrací se v domluvený čas pro dítě. Doba pobytu dítěte se prodlužuje podle adaptačních obtíží od cca 15 min.-1 hod.
  4. V případě větších adaptačních potíží probíhá návštěva v MŠ v dopoledních hodinách u přijatých dětí bez rodiče od 8:00hod. Doba pobytu se postupně prodlužuje podle reakcí dítěte.