Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školky

Mateřská škola je umístěna uprostřed bytové zástavby města Březová. Budova je dvoupodlažní a nachází se zde tři třídy, ložnice, šatny a v suterénu budovy je umístěna kuchyň a skladové prostory.
 
   Škola je obklopena velkou zahradou, která je vybavena novým sportovním zařízením, pískovišti i zastřešenou plochou. Je vyzžívána k různým aktivitám a činnostem s dětmi.

   

    Posláním naší školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji .Dbáme na to , aby si děti osvojily základní pravidla chování, uvědomovaly si základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. Vytváříme předpoklady pro další vzdělávání a snažíme se vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do školy.Poskytujeme speciálněpedagogickou i pedagogickopsychologickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou uskutečňujeme v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově.

Podmínky mateřské školy jsou přizpůsobeny činnostem  ,které jsou dětem nabízeny ať jsou záměrné nebo spontánní  a jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Vzdělávání dětí je důsledně vázáno k individuelním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Interiér mateřské školy i přilehlá zahrada jsou přizpůsobené  možnosti dostatečného volného pohybu dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit , které MŠ organizuje nad rámec programu.

 

 

V NAŠÍ ŠKOLE SE MOHOU DĚTI ÚČASTNIT MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT:

SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ S POČÍTAČEM

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

PLAVÁNÍ

   SAUNOVÁNÍ DĚTÍ

 

. POHYBOVÉ  AKTIVITY V TĚLOCVIČNĚ  ZŠ

VŠECHNY AKTIVITY JSOU PRO DĚTI BEZPLATNÉ, KROMĚ PLAVÁNÍ - rodiče přispívají na pronájem bazénu, odměnu pro instruktorky a dopravu.

 

 

zpět